فوق برنامه ها

zzz

 

برنامه های فوق برنامه را در این بخش می توانید ببیند .

 

مطالب بیشتر

فعالیت های آموزشی

Demo Image

 

فعالیت های آموزشی را در اینجا می توانید ببینید.

 

مطالب بیشتر

گالری

Untitled-2

 

در این بخش می توانید عکسهای نوگلمان را ببینید.

 

مطالب بیشتر

چهارشنبه, 27 فروردين 1393 ساعت 12:19

امروزچهار شنبه مورخ 93/02/27 گروهی از کودکان جهت گردش به باغ ارم رفتند.این گروه شامل کلاس های خانم خدادادی،خانم گل پوشان،خانم حسین زاده  و خانم فردشاد بود.

سرویس ساعت 8:35 دقیقه ی صبح به سمت باغ ارم حرکت کرد.

گروهی از کودکان ابتدا عکس دسته جمعی را گرفتند و سپس به محلی برای میل کردن تغذیه رفتند.گروهی دیگر بعد از صرف تغذیه عکس به سمت محل عکس برداری رفتند.سپس  به بازی مشغول شدند و با دوستهایشان سرگرم شدند.

مربی ها  برای آنها داستان های مختلف تعریف کردند و کودکان لحظات خوشی را کنار دوستانشان سپری کردند.

سپس همراه با مربی شان در محیط باغ به راه افتادند و در حین بازدید از باغ با انواع گل ها و گیاهان آشنا شدند، برگشان را لمس کردند و از طبیعت لذت بردند.

در انتها  کودکان ساعت 11:15 به سمت مهدکودک بازگشتند.

سه شنبه, 26 فروردين 1393 ساعت 12:14

امروز سه شنبه مورخ 93/02/26 گروهی از کودکان جهت گردش به باغ ارم رفتند.این گروه شامل کلاس های خانم بی آزار،خانم عباسی و خانم رحیمی بود.

سرویس ساعت 8:45 دقیقه ی صبح به سمت باغ ارم حرکت کرد.

نوگلان در ابتدا تغذیه هایشان را میل کردند و سپس گروهی به سمت محل گرفتن عکس رفتند و گروهی به بازی مشغول شدند و با دوستهایشان سرگرم شدند.

سپس همراه با مربی شان در محیط باغ به راه افتادند و در حین بازدید از باغ با انواع گل ها و گیاهان آشنا شدند، برگشان را لمس کردند و از طبیعت لذت بردند.

بعد از عکس برداری به صورت کلاس به کلاس  و به صورت گروه های 3 یا 4 نفری ،کودکان ساعت 11:00 به سمت مهدکودک بازگشتند.